Unieważniony przetarg

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk (ZMPG) unieważnił przetarg na dzierżawę 26 ha w Porcie Północnym, które pozostały po spółce Europort. Teren ten obejmuje m.in. 16 silosów o łącznej pojemności 66,5 tys. m³, magazyn płaskiego składowania o powierzchni 8,7 tys. m² i pirs przeładunkowy o długości 600 m. Jedyną ofertę złożył Deepwater Container Terminal (DCT). Jednak władze portu gdańskiego zdecydowały, że konkurs pozostanie nierozstrzygnięty z powodu niewyczerpania merytorycznych założeń przedstawionych w dokumentacji przetargowej. Według nich na terenie tym miał powstać głębokowodny terminal do przeładunku towarów pochodzenia roślinnego, z wyłączeniem ropy naftowej i produktów ropopochodnych. Nie wiadomo zaś, jakie plany miało DCT. Dlatego też ZMPG przymierza się do ogłoszenia kolejnego przetargu na ten teren.

Ponownie zainteresowanie tym obszarem wyraziła Krajowa Federacja Producentów Zbóż, która chciałaby wykorzystać go dla eksportu polskiego zboża, głównie do krajów arabskich i afrykańskich. Jednak ostatecznie w przetargu nie wzięła udziału, gdyż chciała korzystać tylko z magazynów i silosów, które planowała wydzierżawić od DCT.

Byłby to już kolejny przetarg na dzierżawę tego terenu. Pierwszy wygrało OT Logistics. Podpisano nawet wstępną umowę na budowę terminalu ładunków masowych, lecz brak działań ze strony tej firmy spowodował, że w opinii władz portu gdańskiego umowa wygasła. Innego zdania jest OT Logistics, które skierowało sprawę do sądu.

(PiF)