Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni oraz firma T hales podpisały umowę dotyczącą wspólnej działalności naukowo–badawczej, której celem jest kształcenie kadr Marynarki Wojennej. W ramach porozumienia przewidziana jest m.in. organizacja wspólnych konferencji w Polsce i za granicą, wydawanie wspólnych publikacji naukowych oraz realizacja programów stażowych.