Alternatywna trasa dla Gdyni

– Moim zdaniem można by rozważyć nieco inną koncepcję poprawy dostępu do portu gdyńskiego. Osobiście, zamiast forsowania budowy OPAT, zastanowiłbym się nad możliwością przedłużenia tam Obwodnicy Trójmiasta – uważa Robert Marszałek, dyrektor gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Chodziłoby o dobudowanie 3-4 km nowej drogi, od węzła Morska w kierunku portu, i wprowadzenie trasy do portu, nawet w formie drogi trzyjezdniowej, np. od strony terenów przeznaczonych przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia pod funkcje logistyczne. Port uzyskałby alternatywne połączenie, a dojazd i wyjazd możliwy byłby zarówno poprzez Estakadę Kwiatkowskiego, jak też przedłużoną Obwodnicę Trójmiasta. Wtedy pojazdy zmierzające do portu lub też z niego wyjeżdżające zostałyby w ogóle wyprowadzone z miasta i miałyby ułatwiony dostęp do wszystkich tras krajowych czy to S6 czy S7, a także A1. Należy zwrócić uwagę, że po wybudowaniu Trasy Kaszubskiej dotychczasowy przebieg drogi nr 6 na odcinku Lębork–Gdynia Wielki Kack stanie się drogą gminną i OPAT nie miałby bezpośredniego powiązania z siecią dróg krajowych.

– Jest to jednak tylko moja prywatna opinia, a nie inicjatywa GDDKIA – zaznacza R. Marszałek (więcej w „Namiarach na Morze i Handel” 07/2015).