Przedwojenną linią do Portu Gdynia

Zarządca infrastruktury kolejowej, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, przygotowuje dokumentację projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz-Trójmiasto, obejmującym linie 201 i 203″, w ramach zadania „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020”. Analiza dotyczy tras nr 201 i 203 jako alternatywnych połączeń kolejowych dla portu gdyńskiego. PKP PLK zamierza wkrótce ogłosić przetarg na opracowanie studium wykonalności dla tych przedsięwzięć, w tym m.in. optymalnego wariantu wykonania projektu, uwarunkowań i rekomendacji najlepszych rozwiązań, oraz określenie kosztów i modelu jego finansowania. Wstępne założenia wskazują, że realizacja tej inwestycji możliwa będzie w 2018 r. Potrzeba modernizacji i wykorzystania prowadzących do Gdyni linii nr 201 i 203 była wielokrotnie podnoszona przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia i Radę Interesantów Portu Gdynia.