Mistrale bez kary

Rosja nie będzie nakładać na Francję żadnych kar za zawieszenie dostawy dwóch okrętów desantowych klasy Mistral – oświadczył prezydent Rosji Władimir Putin. Zaznaczył jednak, że wszystkie wydatki poniesione przez stronę rosyjską z tytułu zamówienia tych jednostek powinny zostać zwrócone. Dodał również, że nie wywiązanie się przez Paryż z ważnej umowy jest godne potępienia, ale niedostarczenie tych okrętów nie ma znaczenia dla zdolności obronnych.

Przekazanie Moskwie dwóch jednostek typu Mistral zostało zawieszone ze względu na zaangażowanie się Rosji w konflikt na Ukrainie. Pierwszy okręt, Wladywostok, miał trafić do rosyjskiej marynarki wojennej pod koniec 2014 r., a następny, Sewastopol, miał być odebrany w br. Kontrakt na ich budowę o wartości 1,52 mld USD podpisano w 2011 r. Okręty powstały w stoczni DCNS w Saint-Nazaire. Częścią umowy była opcja na dwie kolejne jednostki, który miały powstać w Rosji i we Francji.