Samorząd województwa pomorskiego podjął decyzję o wyborze 4 obszarów tzw. inteligentnych specjalizacji regionu. Są to technologie offshore i portowo-logistyczne, interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie, technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się. Okazją do ich zaprezentowania była konferencja, która odbyła się 29 kwietnia br. w Gdańsku.