Z Azji do Europy

Kolejne firmy przystąpiły do projektu budowy gazociągu TANAP z pola „Szach Deniz”, należącego do Azerbejdżanu, do zachodniej granicy Turcji. Początkowo zdolność przesyłowa rurociągu ma wynosić do 16 mld m³ gazu. Zainteresowana tą inwestycją jest także Unia Europejska. Rosjanie bagatelizują znaczenie gazociągu, tłumacząc, że 10 mld m³ gazu, które według planów miałoby docierać do UE, to zaledwie 6,6% surowca sprzedawanego wspólnocie przez Moskwę. Początkowo być może tak, ale, jak zwracają uwagę analitycy, TANAP może mieć w przyszłości ogromne znaczenie dla wzrostu bezpieczeństwa gazowego Unii. Wybudowanie jednej nitki gazociągu byłoby według specjalistów tylko początkiem. W grę może wchodzić później dodanie nawet 4-5 kolejnych. Pojawiają się opracowania mówiące, że gazociągiem może być w przyszłości transportowane nawet 100 mld m³ gazu rocznie, który mógłby pochodzić także z Turkmenistanu i Iranu. W praktyce TANAP może w przyszłej dekadzie stać się najważniejszym gazociągiem w Europie.

(pete)