Feedery między Hamburgiem a Bremerhaven

Germanische Linie to koncepcja połączenia feederowego między niemieckimi terminalami kontenerowymi w Hamburgu i Bremerhaven. Pierwotnie planowano, że serwis ten będą obsługiwały jednostki o pojemności 400-600 TEU, które będą pływały z częstotliwością trzy razy w tygodniu. Jednak ze względu na zbyt długi czas oczekiwania na wejście do terminali, a co za tym idzie naruszanie przepisów dotyczących czasu pracy załóg, tego typu rozwiązanie okazało się niemożliwe. Projekt powrócił jednak w nieco zmienionej wersji. Połączenie miałoby być obsługiwane nie przez małe feedery, a przez zestawy złożone z dwóch pchaczy oraz 2-4 barek, na które będą trafiały kontenery zbierane z terminali hamburskich. Zapewni to zarówno odpowiednią obsługę miedzy portami, jak również czas pracy załóg. Planuje się, że rozwiązanie takie może zacząć funkcjonować na przełomie 2015 i 2016 r.