Nowy prezes OT Logistics

Zbigniew Nowik jest nowym prezesem OT Logistics SA, spółki zarządzającej grupą OT Logistics. Zastąpił na tym stanowisku dotychczasowego szefa spółki Piotra Pawłowskiego, który objął stanowisko wiceprezesa. Z. Nowik jest doktorem nauk ekonomicznych (Institut d’Etudes Politiques de Paris). W latach 1990-1993 pracował we Francji, w departamentach międzynarodowych firm ubezpieczeniowych: Union Francaise de Reassurance, Grupa Azur, AXA International, gdzie zajmował się reasekuracją oraz ekspansją m.in. na Europę Środkowo-Wschodnią. Po powrocie do Polski doradzał inwestorom zagranicznym wchodzącym na rynek polski lub bezpośrednio zarządzał ich inwestycjami. Był m.in. dyrektorem finansowym francuskiej sieci dystrybucji Castorama i dyrektorem zarządzającym jej pierwszego supermarketu, dyrektorem finansowym holenderskiej spółki Campina, gdzie prowadził projekt restrukturyzacji oraz zarządzał grupą mleczarni w Polsce. Ponadto pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Impexmetal SA oraz wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Rolimpex SA.