Większe kontenery w intermodalu

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wyraziło zgodę na pełne wykorzystywanie w Polsce kontenerów 45’, co oznacza większą wagę przewożących je pojazdów. Mają być one stosowane w transporcie kombinowanym. Decyzja związana była z dyrektywą unijną 92/106 w tej sprawie. Problemem był bowiem ciężar samochodu z określonej wielkości kontenerem. Do tej pory dopuszczalny ciężar wynosił 42 t, który w transporcie kombinowanym mógł być przekroczony o 2 t, co generalnie odpowiadało transportowi kontenera 40’. Nowe regulacje podnoszą zaś tę normę do 44 t, umożliwiając pełne korzystanie z pojemników 45’.