Port Gdynia dokupi tereny SMW

Zarząd Morskiego Portu Gdynia (ZMPG) dokupi dodatkowe 25 m kolejnego pirsu należącego do Stoczni Marynarki Wojennej (SMW). Nowy zakup jest niezbędny, jeśli nowa obrotnica, planowana przez port, ma mieć zakładane 480 m średnicy. Prawdopodobnie pod koniec października br. podpisana zostanie umowa przedwstępna w tej sprawie.

W styczniu 2014 r. ZMPG nabył od SMW 240 m nabrzeża Gościnnego, w celu budowy nowej, większej obrotnicy oraz zobowiązał się do przeniesienia doku pływającego SMW w inne miejsce. Jednak już w trakcie analiz związanych z tą transakcją okazało się, że konieczne będzie nabycie przez ZMPG części jeszcze jednego pirsu. Początkowo miały one zostać sprzedane w ramach jednej umowy, ale okazało się to niemożliwie. Przyczyną był fakt, że pirs jest co prawda własnością stoczni, ale już woda obok niego nie. Należała ona do Skarbu Państwa, a była w zarządzie MON. Niezbędne było więc wygaśnięcie zarządu ministerstwa nad tym akwenem i przeprowadzenie całej procedury administracyjnej, umożliwiającej zbycie tego terenu. Stąd konieczność podpisania drugiej umowy.