Portowe centrum chłodnicze

Aż cztery nowe magazyny chłodnicze powstaną wkrótce w gdańskim Porcie Północnym, na zapleczu Deepwater Container Terminal (DCT). Na terenie Pomorskiego Centrum Logistycznego (PCL) w Gdańsku swoje magazyny wraz z mroźniami do obsługi towarów spożywczych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego otworzą spółki Poland Services Transport-Logistyka i Univeg Logistics Poland. Natomiast w sąsiedztwie DCT magazyny chłodnicze wybuduje firma Pago. Dochodzi do tego również planowany magazyn firmy EuroCash, który będzie pracował na potrzeby tej sieci jako centrum dystrybucyjne.

Jak podkreślają firmy zajmujące się obrotem towarami spożywczymi, istotną rolę przy podejmowaniu decyzji o inwestowaniu w budowę magazynów odegrały m.in. pozytywne zmiany w podejściu służb granicznych oraz wdrażane uproszczenia odpraw granicznych, w tym IV ustawa deregulacyjna i zawarty w niej „Pakiet portowy”. Znalazły się tam zapisy ustalające 24-godzinny termin dokonania odprawy granicznej oraz odroczoną płatność podatku VAT dla firm posiadających status AEO.

Dalszym krokiem byłoby zaś stworzenie dedykowanego centrum dystrybucji ładunków spożywczych w PCL, które byłoby w stanie zaoferować wszelkiego rodzaju usługi magazynowe dla tego typu produktów, w tym wymagających temperatury kontrolowanej. Centrum mogłaby obsługiwać nie tylko kontenery przeładowywane w DCT, ale również kierowane do innych terminali trójmiejskich. Ponadto, Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego (InvestGDA) będzie starała się o stworzenie w Gdańsku laboratorium portowego, dostępnego dla wszystkich inspekcji (więcej w „Namiarach na Morze i Handel” 17/2015).