Portowy plac budowy

W minionym roku polskie porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki obsłużyły rekordową liczbę ponad 77 mln t ładunków. Ale godne uwagi jest także to, że w ciągu ostatnich kilku lat na inwestycje poprawiające zarówno dostęp do portów, jak też infrastrukturę przeładunkową, wydano ponad 1 mld zł.

W porcie gdyńskim, korzystając z dofinansowań unijnych na lata 2007-2013, zrealizowano siedem projektów: pogłębienie toru wodnego do 13,5 m, przebudowę dostępu kolejowo-drogowego do wschodniej części portu, przebudowę dwóch nabrzeży, Szwedzkiego i Rumuńskiego, budowę nabrzeży Bułgarskiego i Puckiego, modernizację terminalu ro-ro i budowę terminalu intermodalnego na zapleczu Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego.

Natomiast inwestycje realizowane przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA miały na celu przede wszystkim poprawę stanu technicznego nabrzeży, zarówno tych zlokalizowanych w porcie wewnętrznym, jak i zewnętrznym. W latach 2013-2015 zapoczątkowano także wiele innych przedsięwzięć. Spośród nich warto wymienić rozbudowę nabrzeży i pogłębienie toru wodnego w porcie wewnętrznym. Będzie to jedna z największych pod względem zakresu prac, jak i kosztów, inwestycja ostatnich lat. Warte ok. 1 mld zł przedsięwzięcie znajduje się na etapie opracowywania projektu budowlanego.

Z kolei w Szczecinie i w Świnoujściu, w ramach unijnej perspektywy finansowej na lata 2007-2013 zrealizowano osiem istotnych inwestycji. Przede wszystkim powstała portowa część terminalu LNG w Świnoujściu, obejmująca nabrzeże dalbowe w porcie zewnętrznym i pomosty do przeładunku LNG oraz nowe szóste stanowisko (nr 1) w Terminalu Promowym w Świnoujściu wraz z niezbędną infrastrukturą. Ponadto w Szczecinie, w sąsiedztwie elewatora „Ewa”, zmodernizowano nabrzeże Zbożowe i od podstaw zbudowano nowe nabrzeże Niemieckie. Doszły do tego również inwestycje związane z budową infrastruktury dla bazy kontenerowej na Ostrowie Grabowskim oraz Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego w Szczecinie.

Ponadto Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście jako pierwsza spółka w Polsce otrzymał dofinansowanie w ramach nowej unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Wsparcie zostanie przeznaczone na inwestycje w Terminalu Promowym w Świnoujściu, które związane będą z rozbudową jego funkcji intermodalnych, w ramach usprawnienia połączenia promowego Świnoujście-Trelleborg, które od 2014 r. ma status tzw. autostrady morskiej (więcej w „Namiarach na Morze i Handel” Nr 1/2016).