Wartsila Polska w europejskiej kooperacji

Ekipa Wartsila Polska uczestniczy w projekcie dotyczącym modyfikacji głowic i wymiany wtryskiwaczy w silnikach kontenerowców francuskiego armatora CMA CGM. Zakończenie trwających od jesieni ub.r. robót planowane jest na czerwiec br.

Zlecenie dotyczy 10 z serii 15 statków CMA CGM klasy Explorer, o długości od 395 m do 399 m oraz pojemności od 13 tys. do 16 tys. TEU, które wyposażone są w silniki Wärtsilä RT-flex96C. Do służby statki wchodziły w latach 2009- 2015. Jednak w trakcie ich eksploatacji opracowane zostały nowoczesne wtryskiwacze, znacznie szybsze i łatwiejsze w obsłudze. Niestety nie pasują one do głowic w silnikach dla tej serii jednostek. W rezultacie konieczna okazała się modyfikacja tych elementów na pochodzących z niej kontenerowcach, pracujących na napędach Wärtsili.

Statki francuskiego armatora obsługują serwisy między Europą a Dalekim Wschodem. Każde ich zawinięcie do portów naszego kontynentu oznacza rozpoczęcie prac przy silniku kolejnej jednostki, które muszą być zakończone wraz z opuszczeniem przez kontenerowiec ostatniego portu europejskiego. Taki rozkład prac obejmuje wszystkie jednostki, które pojawiają się w Europie średnio co 30 dni. I tak w pierwszym porcie, w Southampton w Wielkiej Brytanii, na pokład statku wsiada ekipa Wartsila Polska. Zadaniem jej jest przygotowanie zakresu prac, a następnie nadzór nad ich wykonaniem. Następnie w Hamburgu dosiada się zespół Wärtsilä Germany, a w Antwerpii lub Rotterdamie grupa Wärtsilä Netherlands. Każda z ekip liczy sześć osób. Szybkość i zakres robót uzależnione są od czasu postoju kontenerowców w poszczególnych portach. Do tej pory prace wykonano na sześciu statkach.