Alternatywna trasa do Portu Gdynia

Najpóźniej do 2021 r. powinien zostać zmodernizowany jeden z torów linii kolejowej nr 201 prowadzącej do portu gdyńskiego. Taką deklarację złożył Kazimierz Smoliński, wiceminister infrastruktury i budownictwa, po obradach wyjazdowego posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Spotkanie odbyło się 22 lutego br., w Urzędzie Morskim w Gdyni.

Jak podkreślił, inwestycja jest jednym z priorytetów, jeśli chodzi o dostęp lądowy do portu w Gdyni. Projekt dotyczy modernizacji dawnej magistrali węglowej łączącej Wybrzeże z południem Polski, m.in. elektryfikacji linii na odcinku Maksymilianowo-Gdynia. Ma on na celu poprawę parametrów i przepustowości trasy, co umożliwi skierowanie pociągów obsługujących port z ominięciem bardzo obciążonego odcinka linii E65 Gdynia-Gdańsk-Tczew. Obecnie przygotowywane jest studium wykonalności, a PKP PLK planują uzyskać unijne dofinansowanie na ten projekt.

Pełne zakończenie inwestycji, obejmujące modernizacje dwóch torów oraz elektryfikację trasy, przewidziane jest do końca okresu rozliczeniowego funduszy unijnych, czyli do 2023 r.