Kolejny stoczniowy problem

Wierzyciele południowokoreańskiej stoczni Hanjin Heavy Industries & Construction zgodzili się zaakceptować wniosek spółki dotyczący restrukturyzacji długu. Ma to umożliwić dalszą działalność firmy. Uznano bowiem, że ​​Hanjin posiada na tyle duże aktywa, w tym nieruchomości, które są w stanie pokryć znaczną część zadłużenia. Firma przedstawiła także plan spłaty długu umożliwiający jej dalszą działalność. Dlatego też obecną trudną sytuację stoczni uznano za „chwilowy brak płynności”. Główny wierzyciel firmy, państwowy Korea Development Bank (KDB), rozważa również możliwość sprzedaży przez Hanjin niektórych aktywów i dostosowanie swojego potencjału do sytuacji na rynku. Może to oznaczać np. pozbycie się bądź likwidację stoczni w Busan, która przynosi straty.