Portowe priorytety

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozważa nowelizację ustawy o portach i przystaniach morskich. Jak zaznacza szef resortu Marek Gróbarczyk, konieczne jest ujednolicenie spraw fiskalnych, aby w przyszłości uniknąć wszelkich niejasności podatkowych, które pojawiały się w portach Gdańska i Gdyni oraz Szczecina i Świnoujściu. Kwestie te należy jednoznacznie zapisać w ustawie, aby nie było co do tego wątpliwości w przyszłości.

– Całkowicie wykluczamy też możliwość komunalizacji portów, co jest już oczywiście zapisane, ale chcemy ukrócić wszelkie spekulacje w tym zakresie. Porty stanowią istotny element bezpieczeństwa naszego kraju, dlatego muszą pozostać w gestii państwa – podkreśla minister Gróbarczyk.

Planowane jest również stworzenie strategii rozwoju portów do 2020 r. z perspektywą do 2030 r., która miałaby być dokumentem rządowym. Zakładane jest bowiem zwiększenie masy towarowej w portach. Istotne jest też wykorzystanie wskaźnikowe infrastruktury. Obecnie, w zależności od portu jest na poziomie 30-50%. Zdaniem MGMiŻŚ poziom wykorzystania jest zbyt niski, dlatego resort oczekuje od zarządów tak przygotowanych strategii, aby potencjał, który obecnie funkcjonuje, można było wykorzystać pod kontem zwiększenia możliwości przeładunkowych, w oparciu o istniejącą infrastrukturę.