Wsparcie portów i gospodarki

– Jeśli chodzi o tworzenie polskiego PCS, to jesteśmy na etapie uświadomionej potrzeby jego utworzenia, ale nie ma chętnych do zaangażowania się w to przedsięwzięcie. Koordynujemy i mobilizujemy działania zmierzające do powstania grupy roboczej PCS, która zajmie się opracowaniem studium wykonalności platformy – stwierdza dr. hab. inż. Bogusław Śliwczyński, pełnomocnik dyrektora Instytutu Logistyki i Magazynowania (ILiM).

Instytut inicjuje współpracę reprezentantów czterech grup interesariuszy PCS, czyli urzędów morskich, służb granicznych, zarządów portów i firm skupionych w radach interesantów portów Gdyni, Gdańska, Szczecina i Świnoujścia oraz partnerów rządowych. Działania w I etapie powinny objąć analizę procesów integracji i komunikacji partnerów oraz innych platform w Polsce i na świecie, uzgodnienie norm i standardów danych oraz ich transmisji, standardów e-usług i interfejsów komunikacyjnych, a także wymagania uzupełnienia lub zmiany przepisów prawa. Na etapie założeń organizacyjnych należy uzgodnić model wykonania PCS i jego dalszego utrzymania, administracji i zarządzania oraz rozwoju systemu. Według analiz ILiM, licząc od decyzji o zbudowaniu polskiego PCS i rozpoczęcia prac nad studium wykonalności, system może być wdrożony w Polsce w okresie 2,5 r.

– Jednak jego utworzenie powinno otrzymać impuls poparcia i zaangażowania partnerów rządowych, gdyż jest to działanie na rzecz fundamentów rozwoju polskiej gospodarki – obrotu towarowego w imporcie i eksporcie – dodaje B. Śliwczyński. (więcej w „Namiarach na Morze i Handel” 5/2016).