Kontenerowce przyspieszyły

Mimo niskich cen paliw, armatorzy oceaniczni formalnie nadal zalecają kapitanom kontenerowców pływanie z ograniczoną prędkością. Ostatnio jednak zaczęto odchodzić od tej, stosowanej od blisko 2 lat i mającej na celu ograniczenie kosztów transportu, praktyki. Według badań firmy Alphaliner, przeprowadzonych na przykładzie stałych połączeń oceanicznych miedzy Chinami a USA, wynika, że prędkość kontenerowców rośnie. Większość jednostek obsługujących serwisy do portów zachodniego wybrzeża USA pływa z prędkością 19-20 w, a do portów wschodniego wybrzeża – 14-15 w. Alphaliner ocenia, że prędkość może w ten sposób wzrosnąć od 2-3 w. z pełnym obciążeniem i o 4-5 w. z mniejszym obciążeniem, dzięki czemu ogólny czas tranzytu może zostać zmniejszony o 2-5 dni w każdym kierunku. Jednak zwiększenie prędkości kontenerowców i szybsze rozładunki w portach Chin i USA, co można zaobserwować od ok. 6 tygodni, spowodowały wzrost kosztów paliwa od 18 tys. do 30 tys. USD dziennie. Według analityków będzie to jednak stanowiło silna barierę dla przewoźników, aby w sytuacji niskich stawek frachtu powstrzymywali się od zwiększania tempa pokonywania tras.

(Cze)