Niestabilne stawki

W 2015 r. armatorzy w dalszym ciągu muszą się liczyć z dużą zmiennością stawek frachtu morskiego w przewozach kontenerowych, szczególnie na liniach między Azją a Europą – prognozuje Drewry Maritime Research. W ub. r. ich poziom wahał się od 1850 USD za TEU w połowie stycznia, by pod koniec marca spaść do poziomu 418 USD/TEU, w tym – do 247 USD/TEU na linii Azja – Europa Północna. Jednak zdaniem Drewry w br., przy zachowaniu dużej zmienności, stawki będą jednak rosnąć. Według firmy, w ub. r. zdolności przewozowe zmniejszono o 910 tys. TEU, co odpowiada 8% światowej floty kontenerowców. Nie wpłynęło to jednak znacząco na poprawę sytuacji na rynku, bowiem do eksploatacji wchodziły nowe mega kontenerowce. Wysokości stawek frachtowych nie zmieniło także anulowanie 70 połączeń lub skrócenie ich tras, szczególnie w pętlach obsługiwanych mniejszymi statkami.

(Cze)