Z Kutna do Chin

Terminal w Kutnie opuścił pierwszy regularny pociąg kontenerowy do chińskiej prowincji Chengdu.W uroczystości uruchomienia tego połączenia, która odbyła się 30 kwietnia br., wzięło udział ponad 100 osób. Połączenie na trasie Kutno-Brześć obsługiwane jest przez PCC Intermodal. Natomiast na granicy polsko-białoruskiej kontenery są przeładowywane na platformy szerokotorowe, na których kontynuują podróż do Chin. Czas przejazdu do Chengdu wynosi ok. 11 dni. Z kolei chińskie ładunki, które trafią do Kutna, będą dystrybuowane w głąb Europy za pomocą sieci regularnych połączeń PCC Intermodal do Holandii i Niemiec.

(CZE)