Niemieckie bezpieczeństwo gazowe

W niemieckim porcie w Emden otwarto nowy terminal EMS (Europipe Metering Station) do odbioru norweskiego gazu, o powierzchni 1,2 ha. Jak stwierdzili przedstawiciele firmy Gassco, operatora nowego obiektu, zapewni on dostawy gazu do Niemiec na wiele dziesięcioleci oraz wzmocni rolę Norwegii jako kluczowego dostawcy energii na rynku europejskim. Gaz dostarczany jest do terminalu rurociągiem Norpipe o wydajności 34,1 mln m³ dziennie. Nowy obiekt, którego budowa ruszyła jesienią 2013 r., zastąpił działający od 1977 r. Norsea Gas Terminal (NGT), którego funkcjonowanie związane było z rozwojem pola Ekofisk w Norwegii. W 2015 r. Gassco dostarczyło do Europy 108 mld m³ norweskiego gazu.