EMSA poleca metanol

Metanol i etanol są dobrym alternatywnym paliwem okrętowym, które ogranicza emisję CO2 – czytamy w najnowszym raporcie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA). W dokumencie podkreślono, że są to substancje wolne od siarki, a ich zastosowanie zapewni armatorom zgodność z unijną dyrektywą siarkową.

EMSA szacuje, że koszty przebudowy statków i przystosowania ich do spalania metanolu i etanolu odpowiadają wydatkom związanym z montażem scrubberów, są zaś niższe od inwestycji w rozwiązania z zastosowaniem LNG. Dodatkowo analiza ekonomiczna wykazała, że środki zainwestowane w instalacje metanolu zwrócą się znacznie szybciej niż nakłady poniesione na inne rozwiązania mające spełniać wymogi żeglugi w obszarach kontroli emisji siarki (SECA). EMSA dodaje, że testy przeprowadzone na promie Stena Germanica i chemikaliowcu należącym do Waterfront Shipping wykazały, że względy bezpieczeństwa nie są przeszkodą w korzystaniu z systemów paliwowych zasilanych metanolem.