Chiński Pireus

Greckie władze oraz akcjonariusze portu w Pireusie zatwierdzili nową umowę koncesyjną z chińskim koncernem COSCO. To krok do sprzedaży większościowego pakietu 67% udziałów w porcie. Wyceniono je na 368,5 mln euro. Sprzedaż związana jest z tzw. III międzynarodowym pakietem ratunkowym, mającym uchronić kraj przed bankructwem. Ponadto chiński koncern zamierza zainwestować w rozbudowę portu 500 mln euro.

Porozumienie z COSCO wywołało protesty greckich portowców, którzy sprzeciwiają się sprzedaży portu, a jeśli miałoby do niej dojść, oczekują gwarancji zatrudnienia. Powtarzające się co jakiś czas związane z tym strajki, które zakłócają obsługę statków, sprawiły, że operatorzy wycieczkowców kursujących po Morzu Śródziemnym zagrozili wykreśleniem Pireusu z listy portów, do których zawijają.