Gdański terminal OT Logistics

Spółka OT Logistics w zeszłym tygodniu przedstawiła plany zagospodarowania drugiej połowy pirsu Rudowego w gdańskim Porcie Północnym oraz przyległych do niego terenów. We wrześniu ub.r. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk podpisał umowę dzierżawy tych nieruchomości szczecińskiej firmie. Obejmuje ona południową część pirsu oraz 26,5 ha terenu, wraz z niedokończonymi silosami zbożowymi i magazynem płaskim.

OT Logistics przewiduje, że powstanie tam m.in. terminal przeładunkowo-składowy do obsługi zbóż i pasz, którego roczna zdolność wynieść ma ok. 3 mln t zbóż, w eksporcie i 1 mln t pasz w imporcie. Będą tam mogły zawijać masowce panamax do ok. 70 tys. t nośności, wykorzystywane przy transporcie zbóż i pasz.

Przy mierzącym 602 m pirsie początkowo przygotowane zostanie tylko jedno stanowisko dla statków, wraz z odpowiednimi urządzeniami przeładunkowymi, głównie dla zbóż. Ich wydajność wynieść ma 30 tys. t na dobę. Dalsza część pirsu zostanie w pełni zagospodarowana w późniejszym terminie. Prawdopodobnie będzie to stanowisko uniwersalne, do obsługi zarówno ładunków masowych, jak i drobnicowych.

Do wykorzystania jest magazyn płaski, który znajduje się w niezłym stanie, więc po odpowiednim wyposażeniu może być szybko przekazany do użytku. Pomieści 50 tys. t zbóż twardych, a w przyszłości np. ok. 70 tys. t śruty sojowej. Gorzej wygląda sprawa z betonowymi silosami, które przez wiele lat niszczały. Dopiero dokładna analiza ich konstrukcji wykaże, czy będą nadawały się do eksploatacji.