Refleksja nad recyklingiem

Rozwiązania w sprawie złomowania statków zaproponowane przez Komisję Europejską mogą wywołać negatywne skutki dla międzynarodowej żeglugi i kontaktów handlowych. Międzynarodowa Izba Żeglugi (ICS) oraz Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA), zrzeszające ponad 80% światowego tonażu, zgodnie uznają, że unijny projekt w tym zakresie powinien zostać odrzucony. Bruksela zaproponowała, aby w celu ograniczenia złomowania statków na plażach Azji Południowo-Wschodniej (w Indiach czy Bangladeszu) wprowadzić tzw. licencję złomowania wydawaną przez Unię Europejską, potwierdzającą recykling w uznanej stoczni, i jednocześnie wymaganą od wszystkich jednostek zawijających do unijnych portów. Celem tego projektu jest zachęcanie do zrównoważonego recyklingu. Ponadto statki odwiedzające unijne porty będą musiały wnosić opłaty do specjalnego funduszu UE, które będą zwracane pod koniec okresu użytkowania jednostki, pod warunkiem jednak, że trafi ona na złomowanie do stoczni akceptowanej przez KE.

Zdaniem ICS i ECSA, zaproponowane rozwiązania mogą z jednej strony spowodować poważne problemy w kontaktach handlowych UE z firmami z Chin, Indii, Japonii czy USA, które być może uznają działania Brukseli za antykonkurencyjną ingerencję w prowadzeniu żeglugi międzynarodowej, a z drugiej podważą wysiłki IMO w celu poprawy warunków środowiskowych w krajach rozwijających się, gdzie znajduje się większość stoczni złomowych. Obie organizacje uważają, że UE powinna skoncentrować swoje wysiłki na skłonieniu państw członkowskich do ratyfikowania konwencji IMO (konwencja z Hongkongu) w tym zakresie, a nie na tworzeniu nowych, wątpliwych regulacji.