Konwencja BWT wchodzi w życie

Ratyfikacja przez Finlandię Konwencji BWT (o kontroli i postępowaniu z wodami balastowymi i osadami na statkach) sprawiła, że dokument wejdzie w życie. Stanie się to 8 września 2017 r. Zgodnie z procedurą Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) konwencja miała zacząć obowiązywać 12 miesięcy po przyjęciu jej przez minimum 30 państw reprezentujących 35% tonażu światowej floty. Dokument ratyfikowały co prawda 52 kraje, ale dopiero dzięki Finlandii łączny tonaż wyniósł 35,14%. Do tej pory nie zrobiła tego Polska.

Zgodnie z postanowieniami Konwencji BWT armatorzy zostaną zobligowani do odpowiedniego zarządzania wodami balastowymi, co w większości przypadków będzie wiązało się z montażem specjalnych instalacji do uzdatniania balastu i eliminowania z niego niepożądanych organizmów. Dodatkowo statki będą musiały posiadać książki obsługi wód balastowych oraz międzynarodowy certyfikat zarządzania nimi.