Bollore Transport & Logistics zamiast SDV

Bollore Transport & Logistics zamiast SDV

SDV, francuski multimodalny gigant logistyczny będący numerem jeden we Francji i Afryce, obecny logistycznie w Europie, na kontynencie amerykańskim, Bliskim Wschodzie i w rejonie Azji i Pacyfiku po 130 latach od założenia w Paryżu w roku 1885 zmienia nazwę. Począwszy od tego roku obowiązuje nowa – Bollore Transport & Logistics, wiążąca się z nazwiskiem właściciela i włączająca formalnie tę firmę do Bollore Group, powstałej w roku 1822. Proces zmian brandu, który rozpoczął się w styczniu 2016, potrwa do trzeciego kwartału br. z uwagi na wielkie rozmiary tego przedsiębiorstwa o rocznych przychodach 11 mld euro, należącego do 500 największych grup kapitałowych świata.

Bollore Transport & Logistics składa się z Bollore Ports, Bollore Logistics, Bollore Railways i Bollore Energy. Zatrudnia łącznie 36 000 pracowników w 721 biurach w 102 krajach na pięciu kontynentach. W swej strukturze posiada: 21 portów, zarządzanych w oparciu o kilkudziesięcioletnie koncesje, najwięcej, bo 17, w Afryce Zachodniej, trzy linie kolejowe i 6000 pojazdów ciężarowych, także w tym rejonie tego kontynentu, na którym zatrudnia ponad 10 000 pracowników . Jest 10. globalnym operatorem logistycznym w świecie, 5 w Europie i logistycznym nr 1 w Francji i Afryce. W roku ubiegłym ten konglomerat transportowo-logistyczny uzyskał przychody w kwocie blisko 8,5 mld euro i zgodnie z hasłem „There is no limit ”  jego prezydent, pan Cyrille Bollore planuje dalszy rozwój, zapewniając, że w roku 2025 zdubluje swoją pozycję i zajmie 5. miejsce wśród logistycznych gigantów świata.

Bollore Logistics, największa firma tego konglomeratu o obrotach rocznych 4,5 mld euro obsługuje około 50 000 klientów i zatrudnia łącznie 21 200 osób na pięciu kontynentach w 612 oddziałach na terenie 102 krajów, w tym także w Polsce, jako Bollore Logistics Poland Sp. z o.o. W naszym kraju ma cztery biura – centralę w Gdyni i oddziały w Warszawie, Krakowie i Tczewie, w których pracuje 20 osób. SDV, a w konsekwencji obecnie Bollore Transport & Logistics pojawiło się w Polsce w późnym okresie transformacji gospodarczej, ale tempo dotychczasowego rozwoju zapowiada, że niedługo znacząco powiększy swój udział w polskim rynku logistycznym.

Bollore Logistics Poland Sp. z o.o. jest multimodalne i specjalizuje się w spedycji morskiej, lotniczej, kolejowej i samochodowej oraz usługach okołologistycznych. Dysponuje wielostopniowym systemem śledzenia przesyłek LINK oraz Track & Trace, a także certyfikatami ISO 9001 i wojskowym WSK upoważniającym do transportu uzbrojenia, który umożliwił m.in. dostawę do Polski makiet śmigłowców Caracal. Firma obsługuje w Polsce wielu znanych producentów nowoczesnych wyrobów, w tym Schneider Electric i Alstom. Organizowała dostawy przesyłek wielkogabarytowych: drogą morską, zbudowanej w stoczni Crist platformy pływającej do budowy nadwodnej części autostrady na francuskiej wyspie Reunion na Oceanie Indyjskim, i transportem lotniczym – generatora do Johannesburga w Republice Południowej Afryki.

Bollore Logistics Poland sp. z o.o.
ul. Janka Wiśniewskiego 31
81-156 Gdynia
tel.: +48 58 621 3747
poland@bollore.com
www.bollore-logistics.com

P R E Z E N T A C J A   –   T E K S T   N A   P R A W A C H   O G Ł O S Z E N I A