Tworząc standardy bezpieczeństwa

– Podstawowym zadaniem towarzystw klasyfikacyjnych jest przede wszystkim rozwijanie wymagań technicznych i na ich podstawie sprawowanie nadzoru technicznego, a także przystosowanie obecnych wymagań do zmieniającej się technologii – mówi Andrzej Madejski, prezes Polskiego Rejestru Statków SA (PRS).

W ostatnich kilku latach czołowe towarzystwa klasyfikacyjne, w tym PRS, poświęciły dużo czasu i środków, aby wykazać, że ich przepisy dotyczące masowców i zbiornikowców olejowych spełniają wymagania IMO. W czerwcu br. Komitet Bezpieczeństwa na Morzu potwierdził zgodność przepisów zgłoszonych przez PRS i pozostałych członków IACS z wymogami IMO.

– Reasumując, rolą towarzystwa jest tworzenie standardów zapewniających bezpieczeństwo także dla tych obszarów, które nie są jeszcze objęte sformalizowanymi wymaganiami – dodaje prezes Madejski.

W połowie września br. PRS podpisał umowę z Polską Żeglugą Morską dotyczącą monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji CO2 ze statków szczecińskiego armatora. Towarzystwo będzie odpowiedzialne za cały proces dostosowania jednostek PŻM do rozporządzenia Unii Europejskiej dotyczącego monitorowania emisji gazów cieplarnianych, czyli tzw. Mechanizmu MRV (Monitoring, Reporting, Verification). Jego zastosowanie ma być pierwszym etapem działań UE dotyczących redukcji emisji CO2 z transportu morskiego. Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie statki o pojemności powyżej 5 tys. BRT zawijające do unijnych portów będą musiały monitorować swoją emisję. W drugim etapie działań UE w tym zakresie, począwszy od 2019 r., wszyscy armatorzy będą zobligowani do składania do 30 kwietnia każdego roku Komisji Europejskiej i organom państw bandery raportu dotyczącego emisji CO2 przez swoje statki. Wcześniej jednak raport będzie musiał być zaakceptowany przez instytucję weryfikującą. W przypadku statków PŻM takim corocznym weryfikatorem tego dokumentu będzie właśnie PRS (więcej w „Namiarach na Morze i Handel” 19/2016).