Hanjin Polska do likwidacji Południowokoreański armator Hanjin, który pod koniec sierpnia br. ogłosił upadłość, oznajmił, że wszystkie jego europejskie serwisy zostają zawieszone. Ponadto sąd w Seulu, sprawujący nadzór komisaryczny nad firmą, ogłosił likwidację jego europejskich spółek.

Proces ten ruszy na początku listopada br. i dotyczy czterech zespołów: Hanjin Shipping Europe, Hanjin Shipping Hungary Transport, Hanjin Shipping Poland i Hanjin Spain. Mają one przestać istnieć na drodze ogłoszenia upadłości lub decyzji o likwidacji.

Przypomnijmy, że Hanjin złożył wniosek do sądu o upadłość i zarząd komisaryczny 31 sierpnia br., gdy pod koniec czerwca br. jego wierzyciele odmówili dalszego finansowania działalności firmy. Dług armatora wynosił wtedy 5,4 mld USD.