Nowy rosyjski port Rosja planuje budowę nowego głębokowodnego portu w okolicach Archangielska, nad Morzem Białym. Ma być przystosowany do całorocznej obsługi dużych statków, o nośności do 100 tys. t. Ma to zagwarantować do 2030 r. roczne przeładunki na poziomie 30 mln t. Projekt związany jest z budową nowego połączenia kolejowego do Archangielska, które pozwoli na optymalizację logistyki ładunków dostarczanych z Uralu i Syberii. Inwestycja będzie częścią rosyjskiej strategii transportowej, która przewiduje stworzenie do 2030 r. alternatywnych tras przepływu ładunków do i z Europy, Ameryki Północnej i Chin.

Archangielsk to najstarszy komercyjny port morski w Rosji, położony na zachodnim krańcu Północnej Drogi Morskiej. Przez jego nabrzeża przechodzą obecnie głównie ładunki drobnicowe, w tym celuloza, tektura, kontenery czy ciężki sprzęt, a także towary masowe. Jest również główną bazą branży offshore operującej na szelfie arktycznym, m.in. na Morzu Barentsa i Morzu Karskim.