BALTEXPO 2017 Międzynarodowe Targi Morskie i Konferencje BALTEXPO to największe i najstarsze spośród odbywających się w Polsce wydarzeń gospodarczych związanych z szeroko pojętą gospodarką morską: przemysłem stoczniowym, portami i logistyką związaną z wyko­rzystaniem transportu morskiego i śródlądowego oraz bezpieczeństwem wybrzeża, portów i żeglugi.

Stale rozwijana, udoskonalana i dostosowywana pod względem merytorycznym do światowych trendów formuła targów czyni BALTEXPO już od ponad 30 lat jednym z czołowych wydarzeń branżowych, wychodzącym naprzeciw oczekiwaniom przemysłów związa­nych z morzem i stanowiącym platformę komunikacji różnorodnych środowisk z Polski i zagranicy: administracji rządowej i samorządowej, administracji morskiej, biznesu, organizacji branżo­wych, pracodawców i ich partnerów społecznych, instytutów naukowo-badawczych i mediów.

Każdej edycji BALTEXPO towarzyszy cykl konferencji związanych z tematyką targów i poruszających najbardziej istotne i aktualne tematy z obszaru rozwoju przemysłów morskich w Polsce, Europie i na świecie – w ujęciu gospodarczym, społecznym, politycznym oraz technologicznym.

„Namiary na Morze i Handel” jako patron medialny wydarzenia przygotowuje dodatek poświęcony targom „Polish Maritime Industry Journal”. Wystawcy BALTEXPO będą mogli liczyć na specjalną ofertę przy tej publikacji.