Studium wykonalności dla PCS – Jako społeczność portowa uzyskaliśmy poparcie partnerów rządowych dla projektu „Polski PCS”. Otrzymaliśmy w tej sprawie pisma potwierdzające stanowisko m.in. Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Służby Celnej. Doprowadziliśmy również do tego, aby platforma PCS została wpisana do „Polityki Morskiej RP”, jako działanie na rzecz uproszczenia procedur w zakresie odpraw towarów w polskich portach morskich – informuje dr. hab. Bogusław Śliwczyński, pełnomocnik dyrektora Instytutu Logistyki i Magazynowania (ILiM), który pracuje nad przygotowaniem i wdrożeniem polskiej wersji Port Community System.

Dzięki poparciu tej inicjatywy ze strony poszczególnych ministerstw ILiM przystępuje do opracowania „Studium wykonalności” dla PCS, do czego został zresztą zobowiązany przez Ministerstwo Rozwoju. Dokument powiniem powstać w ciągu ok. 3 miesięcy. Przez ostatnie kilka miesięcy przedstawiciele ILiM wykonali wiele analiz interakcji działań terminali portowych, Służby Celnej, administracji portów, przewoźników drogowych i kolejowych, spedytorów, linii żeglugowych i armatorów oraz wykorzystywanych przez nich systemów informatycznych. Wszystko to pozwoliło poznać ich potrzeby oraz znajdzie swoje odzwierciedlenie w przygotowywanym studium.

Wiemy, że światowi armatorzy, linie żeglugowe, załadowcy, agencje celne, spedytorzy oczekują informatyzacji oraz standaryzacji przepływu informacji i dokumentów, do jakich są przyzwyczajeni w innych europejskich czy światowych portach. Zaprojektujemy polski PCS i dopilnujemy, aby uwzględnione zostały wszystkie dane, potrzeby poprawy efektywności i sprawności działań interesariuszy obrotu portowo-granicznego oraz skomunikowanie ich systemów informatycznych – podsumowuje B. Śliwczyński.