Jaki PCS w polskich portach?W połowie kwietnia 2017 r. mamy poznać założenia „Studium wykonalności” polskiego Port Community System (PCS). Termin taki ustalono w trakcie spotkania związanego z przygotowaniem dokumentu, które odbyło się w połowie grudnia, w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia. W jego trakcie powołano także zespół roboczy, który opracować ma poszczególne elementy studium.

– Zaprojektujemy polski PCS i dopilnujemy, aby uwzględnione zostały wszystkie dane, potrzeby poprawy efektywności i sprawności działań interesariuszy obrotu portowo-granicznego oraz skomunikowanie ich systemów informatycznych – stwierdził prof. Bogusław Śliwczyński, pełnomocnik dyrektora Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM), który pracuje nad przygotowaniem i wdrożeniem polskiej wersji PCS.

Według założeń przedstawionych w trakcie gdyńskiego spotkania, zadaniem zespołu roboczego, podzielonego na 6 grup, będzie przygotowanie m.in. funkcjonalności użytkowej platformy PCS dostosowanej do potrzeb procesów biznesowych, operacyjnych i administracyjnych firm działających w portach, architektury informatycznej i technologicznej zorientowanej na usługi cyfrowe, przepływu informacji i dokumentów oraz ich standaryzację wymaganą w Polsce i na świecie, przepisów prawa, procedur i regulacji wymaganych dla krajowej i globalnej komunikacji na platformie oraz modelu biznesowego sytemu, kosztów utworzenia i funkcjonowania sytemu, a także zapewniania finansowania oraz organizacji i zarządzania platformą po jej uruchomieniu. Projekt może liczyć na wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w zakresie „Podniesienia dostępności i jakości e-usług publicznych”.