Portowe finansePrzejrzyste finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w unijnych portach ma poprawić ich efektywność oraz atrakcyjność dla inwestorów – uznał Parlament Europejski. We wprowadzeniu niezbędnych zmian pomóc mają przyjęte właśnie regulacje. Nowe przepisy muszą zostać formalnie zaakceptowane przez Radę Unii Europejskiej.

Centralną częścią porozumienia jest przejrzyste finasowanie, które powinno ułatwić pracę Komisji Europejskiej na polu kontroli pomocy państwowej dla portów, oraz przyciągnąć do europejskich portów więcej inwestycji. Według KE brakuje obecnie jasnych przepisów dotyczących wspierania z pieniędzy publicznych rozbudowy infrastruktury portowej oraz pobierania opłat za korzystanie z niej, jak również z usług portowych, co zdaniem PE wstrzymuje realizację inwestycji na większą skalę.

Przepisom podlegać będzie ponad 300 portów morskich w UE, należących do sieci TEN-T, w tym w Gdańsku, Gdyni oraz Szczecinie i Świnoujściu. Przepisy wymagać będą jasnego przedstawienia systemu księgowania, wykazu otrzymanych funduszy publicznych oraz poprawy przejrzystości informacji o sposobie naliczania opłat za usługi oraz infrastrukturę portową.

Jak zaznaczają przedstawiciele PE, przepisy nie narzucają portom konkretnego modelu zarządzania, nakładają jednak minimalne wymagania na dostawców usług, takich jak: holowanie, cumowanie, załadunek oraz utylizacja odpadów ze statków lub wymagają ograniczenia liczby dostawców. Porty będą miały prawo ograniczyć liczbę dostawców do tych, którzy są w stanie spełnić minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa, czy ochrony środowiska.