BALTEXPO 2017XIX Międzynarodowe Targi Morskie i Konferencje BALTEXPO 2017, które odbędą się w dniach 11-13 września 2017 r. w Gdańsku, to forum do dyskusji i prezentacji wszelkich rozwiązań wpływających na rozwój biznesu na Morzu Bałtyckim.

Baltexpo to najważniejsze wydarzenie integrujące całą gospodarkę morską i logistykę. Od lat jest jedynym w swoim rodzaju miejscem spotkań portów, terminali portowych, armatorów, operatorów morskich, logistycznych, spedytorów, agentów i przede wszystkim gestorów ładunków.

W dobie globalizacji, rozwoju korytarzy transportowych, innowacji, cyfryzacji, najważniejszą rzeczą dla gospodarki jest integracja kompetencji, możliwości, zasobów. Dlatego ważne jest, aby wszyscy interesariusze biorący udział w przedsięwzięciach morskich i logistycznych mieli wspólny cel – rozwój biznesu. Wydarzenie stanowi bardzo ważne budowanie świadomości roli wszystkich uczestników biorących udział w tworzeniu i rozwoju łańcuchów dostaw.

Ponieważ wszystkie drogi zaczynają się i kończą w portach morskich, dlatego też międzynarodowa współpraca i wzajemne zrozumienie są podstawą do rozwoju biznesu okołoportowego i portowego. To okazja do wymiany tych doświadczeń, poglądów, przekazania ich środowisku biznesowemu, wszystkim przedsiębiorstwom biorącym w tym procesie udział.

Nie ma logistyki bez innowacji, dlatego tak ważne jest przedstawienie najnowszych osiągnięć, produktów, usług, kompetencji, potencjału kooperacyjnego oraz dyskusja z czołowymi ekspertami na tematy dotyczące możliwości wykorzystania tego potencjału w portach morskich, śródlądowych, logistyce, transporcie intermodalnym, jako głównych uczestnikach w całym łańcuchu dostaw.

„Namiary na Morze i Handel” objęły patronat medialny nad Baltexpo i będą miały własne stoisko informacyjne podczas tego wydarzenia.