Logistyka w cyfrowym świecie„Innowacyjna logistyka” to temat przewodni konferencji, która odbędzie się 8 marca 2017 r., na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie. Jego współorganizatorem są „Namiary na Morze i Handel”. Partnerem konferencji jest Loconi Intermodal SA. Wydarzenie znajdzie się w programie siódmej już edycji organizowanego przez Actia Forum spotkania Transport Week, zaplanowanego na 7-9 marca 2017 r.

– W epoce cyfryzacji, która właśnie się pojawia, istnieje takie pojęcie jak disruptive innovations, tłumaczę je jako wywrotowe innowacje, które mogą doprowadzić do przełomu. My jeszcze o tym nie wiemy, choć dzieją się na naszych oczach. I te innowacje łamią dotychczasowe sposoby myślenia – uważa prof. dr. hab. Wojciech Paprocki, kierownik Zakładu Ekonomiki Przedsiębiorstwa Transportowego w Katedrze Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Konferencja koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych m.in. z wpływem gospodarki cyfrowej na branżę logistyczną, szansami i wyzwaniami, które niosą tego typu rozwiązania dla całego sektora. Poruszane będą na niej również kwestie dotyczące rozwiązań niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania firm w obrocie portowo-morskim, jak np. Port Community System, jako jednolitego systemu obsługi klienta wspartego narzędziami informatycznymi, a także usprawnień w odprawach granicznych wprowadzonych przez Służbę Celną w ramach pakietu „Porty24h”. Drugi etap tego projektu jest właśnie wdrażany. Niezwykle istotne są również tematy dotyczące bieżącej sytuacji branży logistycznej oraz stojących przed nią wyzwań. Jednym z nich będzie chociażby utworzenie 1 marca br. Krajowej Administracji Skarbowej, w której skład wejdzie Służba Celna, co może przełożyć się chociażby na sprawność procedur kontrolnych w polskich portach.

Program tegorocznej edycji Transport Week skupia się przede wszystkim na stronie biznesowej zrównoważonych rozwiązań w transporcie morskim, portach i logistyce. Podejmowane tematy związane będą z działalnością portów, logistyki, operatorów intermodalnych, rynku kontenerowego oraz ro-ro. W ramach konferencji znajdą się także zagadnienia dotyczące nowych technologii, regulacji środowiskowych, czy też e-commerce.

Więcej informacji wraz z formularzem zgłoszeniowym na konferencję „Innowacyjna logistyka” znaleźć można na: www.transportweek.eu.

Innowacyjna logistyka