Hydrotechnika na miarę potrzeb

Przebudowa ujścia Wisły, budowa falochronu dla terminala LNG w Świnoujściu czy realizacje w największych polskich portach – m.in. w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu czy Szczecinie – to tylko niektóre z wielu inwestycji hydrotechnicznych realizowanych przez Korporację Budowlaną Doraco. Ta obchodząca w ubiegłym roku 25-lecie spółka ma na swoim koncie pomyślną realizację kilkunastu wymagających projektów o wielomilionowej wartości.

Budowa najdłuższego w Europie, 3-kilometrowego falochronu, w ramach budowy Gazoportu LNG w Świnoujściu, to jedna z najbardziej spektakularnych inwestycji hydrotechnicznych w Polsce zrealizowanych w ostatnim czasie przez Doraco. W zakresie przedsięwzięcia firma zbudowała również 250-metrową ostrogę oraz wykonała roboty czerpalne w obszarze toru podejściowego i obrotnicy.

– Jesteśmy dumni z faktu, że nasze doświadczenie w budowie i modernizacji obiektów hydrotechnicznych pozwoliło nam wziąć udział w inwestycji, która ma strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju – mówi Andżelika Cieślowska, Prezes Zarządu Korporacji Budowlanej Doraco. – Mimo złożoności projektu, dobra organizacja pracy i kompetencje zespołu pozwoliły nam zakończyć inwestycję na miesiąc przed zakładanym terminem.

To niejedyny tak złożony i efektowny projekt realizowany w ostatnich latach przez Doraco. W 2015 roku zakończył się trwający cztery lata kontrakt na przebudowę ujścia Wisły. Podczas realizacji tej inwestycji zastosowano pionierskie rozwiązanie – 180-metrowe przedłużenie kierownicy wschodniej ujścia zostało wykonane w konstrukcji powłokowej z płyt żelbetowych, które w części podwodnej zostały osadzone w blokach oporowych ułożonych na materacach gabionowych. Tego typu konstrukcja i wykonanie korpusu nie było realizowane nigdzie wcześniej.

Kolejną, ważną gałęzią działalności hydrotechnicznej Doraco jest modernizacja obiektów portowych. Spółka ma na swoim koncie wymagające realizacje m.in. w portach w Gdańsku, Świnoujściu, Szczecinie i Gdyni. W tym ostatnim Doraco podjęła się przeprowadzanej w ramach programu TEN-T przebudowy nabrzeża Szwedzkiego wraz z układem drogowo-kolejowym i infrastrukturą podziemną i naziemną. Dzięki kompleksowej przebudowie port zyskał nowe możliwości, w tym obsługi dużych statków typu Panamax o wymiarach 245 m × 34,5 m × 12,7 m i nośności 63000 DWT, zwiększając tym samym swoją konkurencyjność.

fot. aeromedia.pl
– Modernizacja nabrzeża Szwedzkiego w gdyńskim porcie była dla nas dużym wyzwaniem, ze względu na konieczność przeprowadzenia skomplikowanych prac bez zakłócania bieżącej działalności portu. Niezbędne było skorelowanie prac z terminami przybijania statków i odbiorami transportów, co wymagało od naszej ekipy doskonałej organizacji i ścisłego przestrzegania harmonogramu
– mówi Radosław Jarosiewicz, Dyrektor Techniczny Doraco. – Dodatkowo, w trakcie prac, obok występujących licznych kolizji z infrastrukturą podziemną, odkryliśmy elementy żelbetowe, niezidentyfikowane na mapach wykonawczych. Praca w takich warunkach wymagała dużej elastyczności i modyfikacji rozwiązań projektowych na bieżąco.

W ramach zadania Doraco przebudowało nabrzeże na odcinku blisko 400 metrów. Prace obejmowały m.in. rozbiórkę zbędnych elementów układu torowego i infrastruktury oraz części hydrotechnicznej do istniejącej płyty nabrzeża z lat 70. a także roboty czerpalne i umocnienie dna z gabionów. Dodatkowym wyzwaniem technologicznym było realizowane z wody, przy pomocy wibromłota osadzonego na pontonie, pogrążenie kombinowanej ściany szczelnej HZ880 (L=25,3 m) + AZ26-700 (L=20 m) oraz wykonanie pali przemieszczeniowych wkręcanych typu Tubex fi 406 o L=16,5÷18 m. Trudność polegała na konieczności zlokalizowania ścianki HZ+AZ tuż obok już istniejącej grodzicy, wykonanej z profili Larssen V – spowodowało to konieczność zabezpieczenia istniejącej ścianki i przesunięcia nowej, w celu uniknięcia kolizji.

Trudne warunki zastane charakteryzowały również inną ważną inwestycję portową realizowaną przez Doraco – budowę terminala portowego DB Port na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie. Spółka, w ramach tego projektu, wybudowała dwa place składowe kontenerów i place manewrowe, o łącznej powierzchni blisko 16 tys. metrów kwadratowych, i zaadaptowała infrastrukturę należącą do portu. W tym przypadku wyzwanie stanowiły warunki gruntowe. Grunty organiczne, głównie torfy o miąższości ok. 10 metrów, znajdowały się pod całą powierzchnią powstającej inwestycji. Z tego względu wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego z zastosowaniem przemieszczeniowych kolumn betonowych z głowicami żwirowymi oraz materacy geotechnicznych.

fot. Doraco
– W ramach przedsięwzięcia wykonaliśmy również szereg badań wykonanych kolumn, aby upewnić się że wybrana technologia jest optymalna
– mówi R. Jarosiewicz. – Przeprowadziliśmy próby i badania m.in. w zakresie obciążenia pojedynczych kolumn, ich ciągłości, obciążenia punktowego placu, obciążenia belek na placach składowych kontenerami o łącznej masie ponad 600 ton oraz zbadaliśmy, jak grupy kolumn reagują na próbne obciążenie, które wykonaliśmy z balastowaniem płytami drogowymi.

Morskie realizacje hydrotechniczne są kluczowymi inwestycjami podejmowanymi przez Korporację Budowlaną Doraco. To trudna branża, w której budowy często toczą się w ekstremalnych warunkach i niesprzyjającym środowisku, które ma wpływ na czas realizacji, zaangażowanie pracowników i koszty realizacji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zdobytemu przy wymagających projektach realizowanych w systemie generalnego wykonawstwa i zespołowi specjalistów, biegłych w różnych technologiach budownictwa hydrotechnicznego, Doraco z sukcesami realizuje kolejne inwestycje w tej dziedzinie.

P R E Z E N T A C J A   –   T E K S T   N A   P R A W A C H   O G Ł O S Z E N I A