PCS w cyfrowym świecie– Zaprojektujemy polski PCS i dopilnujemy, aby uwzględnione zostały wszystkie dane, potrzeby poprawy efektywności i sprawności działań interesariuszy obrotu portowo-granicznego oraz skomunikowanie ich systemów informatycznych. Wiemy, że światowi armatorzy, linie żeglugowe, załadowcy, agencje celne, spedytorzy oczekują informatyzacji oraz standaryzacji przepływu informacji i dokumentów, do jakich są przyzwyczajeni w innych europejskich czy światowych portach – stwierdził dr. hab. Bogusław Śliwczyński, prof. WSL, pełnomocnik dyrektora Instytutu Logistyki i Magazynowania (ILiM), który pracuje nad przygotowaniem i wdrożeniem polskiej wersji PCS.

PCS jako jednolity system obsługi klienta wsparty narzędziami informatycznymi to standard obowiązujący we wszystkich nowoczesnych portach na świecie. Dlatego też będzie jednym z tematów poruszanych w trakcie konferencji„Innowacyjna logistyka”, która odbędzie się 8 marca 2017 r., na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie. Jego współorganizatorem są „Namiary na Morze i Handel”. Partnerem konferencji jest Loconi Intermodal SA. Wydarzenie znajdzie się w programie siódmej edycji „Transport Week”, zaplanowanego na 7-9 marca 2017 r.

Spotkanie koncentrować się będzie także na zagadnieniach związanych m.in. z wpływem gospodarki cyfrowej na branżę logistyczną, szansami i wyzwaniami, które niosą tego typu rozwiązania dla całego sektora oraz rozwiązaniami, które są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania firm w obrocie portowo-morskim.

Poruszane będą także kwestie dotyczące bieżącej sytuacji branży logistycznej oraz stojących przed nią wyzwań w przyszłości. 1 marca 2017 r. rusza bowiem Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), co budzi wiele pytań związanych z jej działalnością i kontynuowaniem przez nią rozwiązań mających na celu ułatwienie procedur kontrolnych w polskich portach.

Więcej informacji wraz z formularzem zgłoszeniowym na konferencję „Innowacyjna logistyka” znaleźć można na www.transportweek.eu.

Innowacyjna logistyka