KAS w polskich portachKrajowa Administracja Skarbowa (KAS) pełną parą ruszy 1 marca 2017 r. Według założeń rządu ma pilnować, aby dochody podatkowe, należności celne i wszelkie inne opłaty były prawidłowo realizowane. KAS ma zajmować się ochroną interesów Skarbu Państwa oraz obszaru celnego Unii Europejskiej.

Obecnie administracja podatkowa i celna są bardziej rozproszone. Składają się z trzech niezależnych pionów: administracji podatkowej (izby i urzędy skarbowe), Służby Celnej (izby i urzędy celne wraz z oddziałami celnymi) oraz kontroli skarbowej (urzędy kontroli skarbowej wraz z oddziałami zamiejscowymi). Po reformie będziemy mieli izby administracji skarbowej, którym będą podlegały urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe. Ma to pomóc w uszczelnieniu systemu m.in. dzięki integracji baz danych o podatnikach, umożliwiając sprawniejsze kontrole.

– Obecne zadania Służby Celnej nadal będą realizowane w nowej strukturze. Jesteśmy zainteresowani najefektywniejszym wykorzystaniem istniejących kadr – zapewnił Marian Banaś, wiceminister finansów, szef KAS.

Na razie nie wiadomo jednak jak powołanie nowej instytucji wpłynie na funkcjonowanie systemu uproszczonych odpraw granicznych w polskich portach morskich. Obowiązujący od 1 stycznia 2015 r. system „Porty 24h”, mający na celu zwiększeniu konkurencyjności polskich portów i wdrożenie ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, zyskał uznanie firm związanych z obrotem portowo-morskim i znacznie ułatwił procedury kontrolne. Nad sprawnym przebiegiem odpraw i ich koordynacją między wszystkimi służbami czuwał „System Koordynacji Kontroli – Porty 24h” przygotowany przez Służbę Celną. Obecnie wdrażany jest II etap tego rozwiązania.

Nowa sytuacja, związana z powołaniem do życia KAS, budzi jednak wiele pytań i wątpliwości związanych z działalnością tej instytucji oraz kontynuowaniem przez nią rozwiązań mających na celu ułatwienia procedur kontrolnych w polskich portach. Dlatego też zasady funkcjonowania KAS będą jednym z tematów poruszanych w trakcie konferencji„Innowacyjna logistyka”, która odbędzie się 8 marca 2017 r., na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie. Jego współorganizatorem są „Namiary na Morze i Handel”. Wydarzenie znajdzie się w programie siódmej już edycji spotkania Transport Week, zaplanowanego na 7-9 marca 2017 r. Partnerem konferencji jest Loconi Intermodal SA.

Spotkanie koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych m.in. z wpływem gospodarki cyfrowej na branżę logistyczną, szansami i wyzwaniami, które niosą tego typu rozwiązania dla całego sektora oraz rozwiązaniami, które są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania firm w obrocie portowo-morskim, w tym Port Community System. Poruszane będą także kwestie dotyczące bieżącej sytuacji branży logistycznej oraz stojących przed nią wyzwań w przyszłości. Więcej informacji na temat konferencji znaleźć można na: www.promare.pl.

Tegoroczna edycja Transport Week, którego organizatorem jest Actia Forum, skupiać się będzie na stronie biznesowej zrównoważonych rozwiązań w transporcie morskim, portach i logistyce. Podejmowane będą tematy związane z działalnością portów, logistyki, operatorów intermodalnych, rynku kontenerowego oraz ro-ro. Obecne będą także zagadnienia dotyczące nowych technologii czy też e-commerce.

Więcej informacji wraz z formularzem zgłoszeniowym na konferencję „Innowacyjna logistyka” znaleźć można na www.transportweek.eu.

Innowacyjna logistyka