KAS w polskich portachKrajowa Administracja Skarbowa (KAS) pełną parą ruszy 1 marca 2017 r. Według założeń rządu ma pilnować, aby dochody podatkowe, należności celne i wszelkie inne opłaty były prawidłowo realizowane. KAS ma zajmować się ochroną interesów Skarbu Państwa oraz obszaru celnego Unii Europejskiej. Po reformie funkcjonować będą izby administracji skarbowej, którym podlegać mają urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe. Ma to pomóc w uszczelnieniu systemu m.in. dzięki integracji baz danych o podatnikach, umożliwiając sprawniejsze kontrole.

– Obecne zadania Służby Celnej nadal będą realizowane w nowej strukturze. Jesteśmy zainteresowani najefektywniejszym wykorzystaniem istniejących kadr – zapewnił Marian Banaś, wiceminister finansów, szef KAS.

Na razie nie wiadomo jednak, jak powołanie nowej instytucji wpłynie na funkcjonowanie systemu uproszczonych odpraw granicznych w polskich portach morskich. Obowiązujący od 1 stycznia 2015 r. system „Porty 24h”, mający na celu zwiększenie konkurencyjności polskich portów i wdrożenie ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, zyskał uznanie firm związanych z obrotem portowo-morskim i znacznie ułatwił procedury kontrolne.

Zasady funkcjonowania KAS będą jednym z tematów poruszanych w trakcie konferencji „Innowacyjna logistyka”, która odbędzie się 8 marca 2017 r., na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie. Jej współorganizatorem są „Namiary na Morze i Handel”. Wydarzenie znajdzie się w programie siódmej już edycji spotkania Transport Week, zaplanowanego na 7-9 marca 2017 r. Partnerem konferencji jest Loconi Intermodal SA.

Tegoroczna edycja Transport Week, którego organizatorem jest Actia Forum, będzie koncentrować się na stronie biznesowej zrównoważonych rozwiązań w transporcie morskim, portach i logistyce. Podejmowane będą tematy związane z działalnością portów, operatorów intermodalnych, rynku kontenerowego oraz ro-ro. Obecne będą także zagadnienia dotyczące nowych technologii, regulacji środowiskowych, czy też e-commerce.

Więcej informacji wraz z formularzem zgłoszeniowym na konferencję „Innowacyjna logistyka” znaleźć można na www.transportweek.eu.

Innowacyjna logistyka