Logistyczne wyzwania

„Innowacyjna logistyka” to temat przewodni konferencji, która odbędzie się 8 marca 2017 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie. Jej współorganizatorem są „Namiary na Morze i Handel”. Wydarzenie znajdzie się w programie siódmej już edycji spotkania „Transport Week”, zaplanowanego na 7-9 marca 2017 r. Partnerem konferencji jest Loconi Intermodal SA.

Spotkanie koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych m.in. z wpływem gospodarki cyfrowej na branżę logistyczną, szansami i wyzwaniami, które niosą tego typu rozwiązania dla całego sektora, oraz rozwiązaniami niezbędnymi dla sprawnego funkcjonowania firm w obrocie portowo-morskim, np. Port Community System.

– W epoce cyfryzacji, która właśnie się pojawia, istnieje takie pojęcie jak disruptive innovations, które tłumaczę jako wywrotowe innowacje, które mogą doprowadzić do przełomu. My jeszcze o tym nie wiemy, choć dzieją się na naszych oczach. I te innowacje łamią dotychczasowe sposoby myślenia – uważa prof. dr. hab. Wojciech Paprocki ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Poruszane będą także kwestie dotyczące bieżącej sytuacji branży logistycznej, a przede wszystkim wyzwań stojących przed nią w najbliższej przyszłości w odniesieniu do otoczenia gospodarczego, nowych regulacji międzynarodowych i krajowych, jak też szans i barier w rozwoju rynku przewozów intermodalnych, związanych z przepustowością portów i rozwojem serwisów short sea.

Nie zabraknie również tematów związanych z rozwiązaniami mającymi wpływ na działalność firm logistycznych w portach. Szczególnie że od 1 marca br. pełną parą rusza Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), która pilnować ma, aby dochody podatkowe, należności celne i wszelkie inne opłaty były prawidłowo realizowane. Więcej informacji na temat konferencji znaleźć można na www.promare.pl.

Tegoroczna edycja „Transport Week”, którego organizatorem jest Actia Forum, będzie koncentrować się na stronie biznesowej zrównoważonych rozwiązań w transporcie morskim, portach i logistyce. Podejmowane będą tematy związane z działalnością portów, logistyki, operatorów intermodalnych, rynku kontenerowego oraz ro-ro. Obecne będą także zagadnienia dotyczące nowych technologii, regulacji środowiskowych czy też e-commerce.

Więcej informacji wraz z formularzem zgłoszeniowym na konferencję „Innowacyjna logistyka” znaleźć można na www.transportweek.eu.

Innowacyjna logistyka