Pieniądze na ekologiczną flotę

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i holenderski bank ABN Amro podpisały umowę o wsparciu projektów na rzecz ekologicznej europejskiej floty transportowej. Dokument zapewnia armatorom realizującym inwestycje w sektorze transportu morskiego korzystne warunki finansowe. Mogą to być zarówno projekty związane z modernizacją istniejącej floty, jak również nastawione na budowę nowych, innowacyjnych statków przyjaznych środowisko naturalnemu. Chodzi przede wszystkim o zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz zwiększenie efektywności paliwowej. Wsparcie obu instytucji dotyczy zarówno operatorów żeglugi śródlądowej, jak i morskiej.

– Plan Inwestycyjny dla Europy umożliwił nam stworzenie nowego instrumentu wspierania firm żeglugowych w spełnianiu europejskich standardów zrównoważonego rozwoju. Tym bardziej, że otrzymaliśmy wyraźny sygnał z rynku, że istniała luka w finansowaniu na projektów na rzecz rozbudowy ekologicznej żeglugi – stwierdził Pim van Ballekom, wiceprezes EIB.