Arktyczne odkrycie

Rosyjski koncern Rosnieft odkrył ropę naftową na Morzu Łaptiewów, przy okazji wierceń w szelfie wschodnioarktycznym. Rozpoczęto je w kwietniu br., a na surowiec natrafiono w czerwcu br. Studnia Tsentralno-Olginskaya-1 była pierwszą wykonaną na Morzu Łaptiewów i znajduje się w obszarze licencji Khatanga, gdzie głębokość wody wynosi do 32 m.

Potencjał pola Khatanga nie został jeszcze potwierdzony, ale badania sejsmiczne wskazują na 114 obiecujących struktur naftowych i gazowych, a wstępne szacunki mówią, że złoża mogą liczyć 9,5 mld t ekwiwalentu ropy naftowej.

Obecnie Rosnieft posiada 28 licencji na szelfie arktycznym, a zasoby w regionie szacuje się na 34 mld t ekwiwalentu. Rosja spodziewa się, że ropa z Arktyki będzie w stanie zaspokoić 20-30% całkowitego wydobycia do 2050 r.