Utracone kontenery

Światowa Rada Żeglugi (WSC) poinformowała, że średnia liczba kontenerów utraconych na morzu spadła od 2014 r. o 48%. Na podstawie najnowszych wyników badań oszacowano, że przewoźnicy tracą co roku, nie uwzględniając katastrof, średnio 568 pojemników. Gdy uwzględnić zdarzenia katastroficzne, średnia wzrasta ponad 2-krotnie, do 1582. W 2014 r. było to odpowiednio 733 kontenerów i 2 683 kontenerów. Najgorszy pod tym względem wynik zanotowano w 2013 r., a spowodowany był zatonięciem kontenerowca MOL Comfort na Oceanie Indyjskim z 4293 pojemnikami na pokładzie, co stanowiło aż 77% wszystkich kontenerów utraconych w 2013 r.

Dane WSC wykazują, że straty kontenerów w danym roku mogą się znacznie różnić w zależności od zmiany pogody i innych nietypowych wydarzeń. Dane wykazują również, że większość kontenerów utraconych na morzu to wynik katastrof, czego przykładem jest wspominany MOL Comfort. Według WSC w 2016 r. operatorzy przewieźli łącznie ok. 130 mln kontenerów, o wartości ponad 4 bln USD.