W synergii z biznesem

– Jeśli na uczelni wykonywane są badania naukowe i mają one zastosowanie aplikacyjne, czyli są realizowane na potrzeby przemysłu, a efekty tych badań są następnie przekształcane w wiedzę, to wówczas kreujemy innowacyjny proces kształcenia wynikający właśnie z tych badań. Dlatego naszą ideą jest funkcjonowanie uczelni morskiej jako ośrodka badawczo-dydaktycznego, gdzie pierwiastek badawczy zapewnia nam wartość dodaną, którą możemy potem w ramach wiedzy wynikającej z innowacji przekazywać młodym ludziom – stwierdza dr. hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. AM, rektor Akademii Morskiej w Szczecinie.

Dlatego też, jak wyjaśnia rektor Ślączka, niezbędne jest współdziałanie na linii uczelnia-biznes. Często przemysł zwraca się z jakimś tematem i okazuje się on bardzo dobrym problemem badawczym, który można rozwiązać, kreując nowy produkt czy usługę. Podobnie uczelnia, obserwując to, co dzieje się w przemyśle, a w naszym przypadku w branży morskiej, jest w stanie zaproponować nowe rozwiązania lub usprawnienia. Takim przykładem może być np. system wspierający bezpieczeństwo nawigacji NAVDEC, system automatycznego cumowania statków czy kombajn do pozyskiwania energii z fal morskich, nad którym właśnie trwają prace. Uczelnie muszą więc dostrzegać, co dziele się w przemyśle i same proponować rozwiązania, ale też być bardzo otwarte na potrzeby rynku.

Szczególnie że, zdaniem W. Ślączki, współpraca na linii szkolnictwo wyższe-biznes wygląda coraz lepiej, choć daleko nam jeszcze do modelu np. amerykańskiego czy brytyjskiego. Nadal często można spotkać firmy, które mają opór przed przystąpieniem do partnerstwa w projekcie ze względu na wysokość udziału własnego. Brakuje też różnego rodzaju zachęt czy wsparcia, np. w zakresie odpisów od podatku czy przychodu nakładów poniesionych na badania. Gdyby zastosowano takie rozwiązania,  rekompensowałoby one przedsiębiorcy wkład własny oraz zwłokę czasową w realizacji projektu.

– Nasze firmy muszą chcieć to robić, a może w tym pomóc właśnie zachęta finansowa do angażowania się w tego typu projekty – podsumowuje rektor AMS (więcej w „Namiarach na Morze i Handel” 14-15/2017).