Wykorzystać potencjał Wisły

– Ratyfikacja porozumienia AGN przede wszystkim wskazuje kierunek działań, które musimy podjąć w celu modernizacji sieci śródlądowych dróg wodnych w Polsce – wyznacza drogi, które są elementem europejskiej sieci dróg wodnych międzynarodowego znaczenia i wskazuje, jakie powinny mieć parametry. Innych konsekwencji nie ma, gdyż dokument ten do niczego nas nie obliguje – wyjaśnia prof. dr. hab. Krystyna Wojewódzka-Król z Katedry Polityki Transportowej, Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Rząd przyjął „Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 r.”. Dokument zakłada realizację czterech głównych zdań dotyczących Odrzańskiej Drogi Wodnej, Dolnej Wisły, budowy Kanału Śląskiego oraz udrożnienia szlaku na Białoruś.

– W tym dokumencie tak naprawdę są cztery priorytety. I to jest problem, bo priorytet powinien być jeden. Ale sądzę, że jesteśmy na początku drogi w zakresie badań społeczno-ekonomicznych dotyczących skutków zagospodarowania naszych dróg wodnych i musimy przeanalizować w duchu zrównoważonego rozwoju aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne zagospodarowania wpisanych do dokumentu odcinków. Myślę, że badania te pokażą, która z tych inwestycji jest najbardziej opłacalna – zaznacza prof. Wojewódzka-Król.

Wydaje się bowiem, że najwięcej korzyści może przynieść modernizacja dolnej Wisły, która może być trampoliną dla kolejnych inwestycji –  zachęcić do realizacji następnych projektów. Przy wszystkich inwestycjach infrastrukturalnych zdarza się, że projekt, który generuje korzyści, sprzyja realizacji kolejnych przedsięwzięć i osiąganiu z nich następnych korzyści. I to właśnie dolna Wisła może stać się najważniejszą inwestycją pod tym względem.

Wiemy, że 1 zł zainwestowana w dolną Wisłę przyniesie 6 zł korzyści. Z analizy wrażliwości inwestycji wynika, że nawet przy 3-krotnym wzroście kosztów projektu wskaźnik korzyści/ koszty będzie bliski 2, co sprawia, że jest to bardzo bezpieczna inwestycja – podsumowuje K. Wojewódzka-Król (więcej w „Namiarach na Morze i Handel” 16/2017).