Bałtycka perspektywa promowa

– Działania w zakresie powiększania potencjału poszczególnych armatorów polegają przede wszystkim na wydłużaniu linii ładunkowych. Na obecnie projektowanych nowych jednostkach oraz tych, które podlegają modernizacji, mają one od 3000 m do 5000 m. W zakresie przewozu pasażerów jest to zwiększanie liczby kabin jedno- i dwuosobowych oraz stała poprawa komfortu podróży w sekcjach hotelowych i gastronomicznych – zwraca uwagę Krzysztof Urbaś, dyrektor Unity Line Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce.

Natomiast odpowiedzią na działania konkurencji, polegające na budowie nowych promów i modernizacji aktualnie pływających, jest program rozwoju polskiej floty promowej w oparciu o stocznie w Szczecinie. Plany te obejmują projekt budowy sześciu promów: dwóch jednostek dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej i czterech dla Polskiej Żeglugi Morskiej, które użytkowane będą właśnie przez Unity Line.

– Posiadamy gotowe projekty interesującej nas jednostki, obecnie prowadzone są prace związane z dostosowaniem ich ostatecznych parametrów techniczno-eksploatacyjnych do aktualnych potrzeb rynku. Po ich zbudowaniu przez MSR Gryfia zostaną przekazane naszej firmie w zarząd operacyjny, podobnie jak wszystkie promy, które obecnie eksploatujemy – dodaje K. Urbaś.

Na czas zbliżającej się budowy Unity Line planuje wyczarterowanie kolejnej jednostki z rynku – jest to niezbędne do zagospodarowania podaży, która pojawi się w kolejnych latach na trasie ze Świnoujścia do portów Ystad i Trelleborg. Szczególnie że bałtycki rynek promowy oceniany jest bardzo perspektywicznie. W okresie kolejnych 3-5 lat powinna utrzymać się tendencja wzrostowa, choć wzrosty oczywiście nie będą już pewnie tak spektakularne jak w ostatnich latach. W ostatnich latach, w przewozach na trasach ze Świnoujścia odnotowane przyrosty w segmencie cargo to: w 2014 r. – 10,6%, w  2015 r. – 12,2%, w 2016 r. – 9,5% (rok do roku). Jeżeli chodzi o pasażerów (także rok do roku), to: w 2014 r – 16%, 2015 r. – 6,1%, 2016 r. – 5% (więcej w „Namiarach na Morze i Handel” 18/2017).