Portowa infrastruktura

„HRS: On-shore Power Supply” to druga edycja seminarium poświęconego rozwojowi infrastruktury OPS w regionie Morza Bałtyckiego. Spotkanie organizowane jest we współpracy z redakcją magazynu „Harbors Review” i firmą Actemium pod patronatem Baltic Ports Organization. Seminarium odbędzie się w Goeteborgu w Szwecji, w dniach 25-26 października 2017 r.

Druga edycja wydarzenia będzie szczegółowo analizować zalety tej innowacyjnej technologii, przy jednoczesnym uwzględnieniu ram regulacyjnych i możliwości inwestycyjnych, które prowadzą do ciągłego rozwoju. W programie jest również zwiedzanie portu w Goeteborgu, prezentujące technologii OPS w użyciu. OPS będzie starannie monitorowane, a następnie podsumowane przed redaktorów „Harbours Review”. Ich komentarze i oceny zostaną wysłane do bazy ponad 40 tys. zainteresowanych podmiotów z branży transportowej. Publikacja będzie źródłem informacji na temat aktualnego stanu rozwoju OPS w Europie. Patronem medialnym wydarzenia jest dwutygodnik „Namiary na Morze i Handel”. Więcej informacji: http://hrspotlight.eu/conference/.