Stoczniowa konsolidacja

– Budując grupę stoczniową, wybieraliśmy do niej te aktywa, które zagwarantują wysoki poziom dywersyfikacji naszych produktów i usług. Zarówno rynek remontów, jak i budowy statków oraz offshore podlegają zmianom związanym z koniunkturą. Dlatego zbudowanie kompetencji w różnych branżach pozwala w pewnym stopniu uniezależnić się od kondycji danego segmentu – stwierdza Konrad Konefał, prezes PGZ Stocznia Wojenna oraz członek zarządu MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Dlatego, jak podkreśla, strategia Grupy MARS opiera się na konsolidacji operacyjnej i kapitałowej. Przykłady dużych grup stoczniowych w Europie i na świecie pokazują, że dzięki takim działaniom wiele zakładów osiągnęło pozycje narodowych czempionów.

– Przemysł stoczniowy radzi sobie najlepiej tam, gdzie mieliśmy do czynienia przynajmniej z częściową konsolidacją – dodaje K. Konefał.

Przyczyn tego stanu rzeczy jest, według prezesa, wiele. Chociażby fakt, iż mały podmiot nie jest w stanie prowadzić kosztownych prac badawczych i inwestować w nowe technologie. Współpraca w grupie umożliwia tymczasem osiągnięcie wyższej efektywności oraz korzystanie z efektu synergii. Realizując więc przyjętą strategię, Grupa Mars kładzie nacisk na jak najlepsze wykorzystanie flagowych projektów do tego, aby wzmocnić swoją pozycję na rynku oraz systematycznie poprawiać wyniki. Jednym z sztandarowych projektów jest budowa promu ro-pax B 145-I/1 dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Projekt kontraktowy został już przekazany armatorowi, więc przystąpiono do pracy nad kolejnym etapem, czyli do przygotowaniem projektu technicznego jednostki (więcej w „Namiarach na Morze i Handel” 22/2017).